פרסומת ״סטייק סוף העולם״

הפרסומת הראשונה בעולם העוסקת בסביבה וטבעונות