סימון בתי עסק בתו ויגן פרנדלי  

הפרויקט הראשון של ויגן פרנדלי! עד היום,
העמותה סימנה כ-6,000 מסעדות ובתי עסק
.ברחבי הארץ