כובשים את איילון

בפעם הראשונה עלה שלט חוצות לקידום טבעונות בכביש איילון