תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")


א. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישת כרטיס לאירוע גאלת עשור לעמותת ויגן פרנדלי (להלן: "האירוע"). מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה להשתתפות באירוע, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן: "העסקה", "התקנון"), חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). העסקה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: https://events.vegan-friendly.com/ (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות עמותת ויגן פרנדלי ע"ר 580563336‎‎ (להלן: "ויגן פרנדלי" או "העמותה") אשר כתובתה שמעון התרסי 49,  תל אביב 6249248.

ב. כל הרוכש כרטיס לאירוע, אשר מבצע את העסקה, יוגדר להלן: "המזמין" או "המשתמש". רכישת כרטיס לאירוע באתר, תיעשה באמצעות מתן פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין, כאשר בתום הזמנה תקינה תתקבל הודעת דואר אלקטרוני בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה שהמזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על המזמין יהיה לפנות אל העמותה בדוא"ל daniella@vegan-friendly.com / בטלפון 0502218660.

ג. ויגן פרנדלי מאפשרת לכל המעוניין (להלן ״המזמין״) , מגיל 18 ומעלה בלבד, לרכוש כרטיסים לאירוע גאלת חגיגות עשור לעמותת ויגן פרנדלי (להלן "האירוע").
ד. ״האירוע״ הינו אירוע חגיגות עשור לפעילות עמותת ויגן פרנדלי אשר יחול בעשרים ושמונה בנובמבר 2022 (28.11.2022) באולם חוות רונית בכתובת מחלף יקום/ שפיים, ישראל, בין השעות 19:00-2:00.   

ה. ניתן לרכוש כרטיסים באמצעות האתר או טלפונית במספר 0502218660. שעות פעילות המענה הטלפוני הינו בין השעות 9:30 – 18:30 בימים א׳ – ה׳, שאינם ימי חג בישראל. 

ו. ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש ותנאי הפרטיות של האתר המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.

ז. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

ח. ויגן פרנדלי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתנאי השימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

ט. כותרות התקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות תנאי השימוש.

י. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים. 

י״א. ויגן פרנדלי נוקטת מאמצים להבטיח כי המחירים המצוינים באתר יהיו  המחירים הנכונים והמדויקים, יחד עם זאת ככל שיתברר כי חלה טעות במחיר המצוין באתר, המחיר לתשלום יהיה המחיר הנכון והמדויק, לא תתאפשר כניסה לאירוע ככל שלא ישולם המחיר הנכון והמדויק בעבור הכרטיס.


י״ב.  כל התמונות באתר, לרבות תמונת האולם, המנות וכיו"ב, מיועדות להמחשה בלבד.

י״ג. עלויות הכרטיסים ומפרט בו מצוין מה מקבל כל כרטיס נמצא באתר.
ט״ו. באתר ישנה אופציה לתרומה לעמותה, אשר נועדה לתמוך בפועלה של העמותה. יודגש כי תרומה זו או כל תרומה לעמותה במסגרת אחרת, לא נחשבת כרכישת כרטיס לאירוע.  

תנאים כללים

1. הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. ויגן פרנדלי מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18. 

2. הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

3. הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

4. הרוכש מסכים ומתחייב להתנהג באופן נאות ולציית לכל החוקים והמדיניות במקום בו נערך האירוע לרבות אי צריכת סמים או חומרים לא חוקיים.

רכיבים אלרגנים ומוצרי מזון טבעוניים בפיתוח

5. הרוכש מאשר כי הוא מודע שקיימת אפשרות לכך שהמנות אותן יטעם במהלך האירוע עשויות להכיל רכיבים אלרגניים (לרבות, אך לא רק: ביצים/ חלב/ חמאה/ אגוזים/ גלוטן/ שומשום/ סויה/ וכו').

6. הרוכש מאשר כי איננו סובל מרגישות/אלרגיה/מגבלה בריאותית אחרת אשר בגינה חל עליו איסור לצרוך את אחד מהרכיבים המפורטים לעיל, או כל אלרגן אחר שאינו מפורט בסעיף זה.
לחלופין, הרוכש מאשר כי ככל שהינו סובל מרגישות/אלרגיה/מגבלה בריאותית אחרת, אשר בגינה חל עליו איסור לצרוך את אחד מהרכיבים המפורטים לעיל, או כל אלרגן אחר, יהא הוא האחראי הבלעדי לצריכת המזון במסגרת האירוע, וידאג עצמאית לבירור הרכיבים במנות שיטעם, מול הגורמים הרלוונטיים באולם האירועים. 


7. הרוכש מאשר כי ככל שלאחר השתתפותו באירוע תתפתח רגישות/תגובה אלרגית/תגובה גופנית אחרת, תהא אשר תהא, אין ויגן פרנדלי נושאת בכל אחריות לעניין זה. 

8. הרוכש מאשר כי הינו מודע לכך שבמהלך האירוע יוגשו מנות המכילות מוצרי מזון טבעוניים שמצויים בתהליך פיתוח, וטרם קיבלו אישור פורמלי להפצה לציבור הרחב במסגרת מסעדות, סופרמרקטים, ו/או בתי עסק שונים ("מוצרי מזון טבעוניים בפיתוח"). העמותה, מאז הקמתה, שמה לה למטרה לשמש פלטפורמה מובילה להנגשת והפצת טבעונות לציבור בישראל ובעולם. בתוך כך, העמותה מלווה יצרנים, חברות, ובתי עסק אחרים בתהליכי המחקר והפיתוח של מוצרים טבעוניים חדשים (לרבות מוצרי מזון) ובין היתר, מקשרת בין היצרנים לבין הקהילה הטבעונית, ולקהילה בכלל, על ידי קיומן של קבוצות טעימות, העברת משובים, היכרות עם ההיצע הטבעוני הקיים בשוק, ליווי של אנשי מקצוע, ועוד.

במסגרת ההשתתפות באירוע תינתן לכל הטועמים האפשרות למשב את מוצרי המזון הטבעוניים בפיתוח, כאשר בתום האירוע המשובים יועברו על ידי העמותה אל היצרנים. משתתפים שיבחרו לטעום את המוצרים ולהעביר משוב בעניינם, יסייעו רבות בגיבוש מוצר טבעוני חדש שיופץ בסופו של התהליך לציבור הרחב.

רכישת כרטיסים

9. התשלום על הכרטיסים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית – טרנזילה פתרונות סליקה באינטרנט ובעסק (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה. העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.

10. נפלה טעות סופר באתר לעניין מחיר הכרטיס, לא יחייב הדבר את ויגן פרנדלי. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

11. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

12. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, תעביר חברת הסליקה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. חברת הסליקה תעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

13. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו, כאמור, לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

14. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

15. למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 24 שעות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם מחלקת האירועים של העמותה במייל daniella@vegan-friendly.com.

16. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי ויגן פרנדלי או מי מטעמה.

17. אישור הזמנה יישלח כאמור למייל של רוכש ההזמנה, לפי הפרטים שמילא בהזמנה. יש להציג את המייל בכניסה לאולם על מנת להיכנס לאירוע.

18. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העמותה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתרי ו/או מעומס גולשים באתרי ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתרים ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית ויגן פרנדלי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

19. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתאריך, במחיר, בתנאי התשלום, או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית ויגן פרנדלי לבטל את הרכישה הספציפית.

20. אין בביצוע ההזמנה על ידי המשתמש כדי להבטיח את זמינות הכרטיסים אותם בחר המשתמש ויכול להיות מקרה בו כרטיסים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם זמינים עוד במחיר ו/או בכמות המצוינים בהזמנת המשתמש. הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר אישורה בכתב על ידי החברה.

21. המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש לא הוגן בכרטיסים האלקטרוניים. עשה המשתמש שימוש לא הוגן כאמור בכרטיסים האלקטרוניים, ייחשב הדבר להפרה חמורה ויסודית של תנאי השימוש.

רכישת כרטיסים המזכה בהשתתפות בפעילות נושאת פרס
22. מזמין אשר ירכוש כרטיס לאירוע, שמוגד ככרטיס "זהב" או כרטיס "וי.אי.פי" (כמפורט וכמוגדר באתר במסגרת תהליך רכישת הכרטיסים), יזכה להשתתף בפעילות נושאת פרס. 

פרטים נוספים אודות הפעילות ואופן הזכייה בפרס, יופיעו באתר ובפרסומים נוספים אודות האירוע, בעמודי המדיה החברתית של העמותה. ויגן פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעילות או לבטלה בכל רגע נתון, ובהתאם לשיקול דעתה בלבד. הזוכה בפרס במסגרת הפעילות נתון גם הוא לשיקול דעתה הבלעדי של ויגן פרנדלי, ובהתאם להוראות הפעילות, כפי שיפורסמו. מדיניות ביטולים

23. בהתאם להוראות החוק וההנחיות באתר המועצה הישראלית לצרכנות הזכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לאופן שבו בוצעה העסקה:

א. במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות (מועד תחילת האירוע, כפי שיוגדר להלן) וכנגד החזרת הכרטיס. 

ב. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח – הנמוך מביניהם.ג. ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין העמותה או מי מטעמה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).

העמותה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבקש מהרוכש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

24. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.
25. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-2% מסכום עסקת האשראי או 100 ש״ח – הנמוך מביניהם.
26. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב ויגן פרנדלי לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.
27. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף ג׳ מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, ביום 28.11.2022 בשעה 7:00. (להלן: "מועד תחילת האירוע").
28. ככל שהאירוע יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה במארגניו, כגון אך לא רק, ביטול עקב מגפת הקורונה (להלן: "ביטול כפוי"), וזאת עד מועד תחילת האירוע לפי תקנון זה, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך 25% ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
29. הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוע, כהגדרתו לעיל, בכפוף לאישור המארגנים.
30. מובהר כי במידה והאירוע נדחה למועד אחר, הכרטיסים יהיו תקפים למועד החדש שיקבע על ידי המארגנים, ולא תהיה אפשרות ביטול של ההזמנה.

31. החזר יבוצע במטבע המקורי בו בוצעה ההזמנה. המשתמש יישא בתשלום דמי המרה, לרבות אך לא רק, כפי שיידרש על ידי הבנק של המשתמש.
32. בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן (תיקון 27.11.17), להלן דרכי הביטול* העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון זה, בחוק ותקנות הגנת הצרכן:

א. ביטול באמצעות דוא"ל (מייל), בכתובת הדוא"ל הבאה: daniella@vegan-friendly.com

ב. ביטול באמצעות הטלפון, בטלפון מספר: 0502218660

לצורך הודעת ביטול, יש להצטייד ולפרט את הפרטים הבאים:

(1) שם + משפחה ; (2) מועד ביצוע ההזמנה ואמצעי התשלום; (3) פרטי האירוע לרבות מספר אסמכתא המופיע באישור התשלום.

*לתשומת לבך, דרכי הביטול לעיל כפופות להוראות תנאי הביטול לעיל, תקנון ההזמנה וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

סודיות ופרטיות

33. ויגן פרנדלי מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים.

34. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת הכרטיסים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת ויגן פרנדלי להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה שלה או של מי מטעמה.

35. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ויגן פרנדלי ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה.

36. ויגן פרנדלי שומרת על זכותה לאסוף בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. ויגן פרנדלי תהיה זכאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.

37. ויגן פרנדלי תהא רשאי לעשות שימוש ב'עוגיות' ("cookies") קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של ויגן פרנדלי ו/או מי מטעמו על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

38. ויגן פרנדלי לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:

38.1 לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.

38.2 אם עבר הרוכש על החוק.

38.3 במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין ויגן פרנדלי לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

39. הייתה לעמותה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין:

39.1          לחסום את גישת המשתמש לאתר;

39.2          לבטל את הזמנת הכרטיסים של המשתמש;

39.3          לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

40.               מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת העמותה.

תנאים נוספים 

41. יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונך לקבל מויגן פרנדלי ו/או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

42. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ויגן פרנדלי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מהרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בויגן פרנדלי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

43. ויגן פרנדלי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות ויגן פרנדלי תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

44. הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין ויגן פרנדלי לרוכש, לרבות בגין תנאי השימוש תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד.

45. ויגן פרנדלי תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי שימוש זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
46. ויגן פרנדלי רשאית לבטל את האירוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

47. העמותה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: מגיפה – לרבות אך לא רק מגיפת הקורונה, שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג (רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה), תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי, פעילות מבצעים ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.